Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

ilość: 1 - 10  (195)    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Czy Polska ma wysokie standardy nadzoru korporacyjnego?
źródło: PFCG
[04/12/2007]

W rankingu nadzoru korporacyjnego opublikowanym przez GovernanceMetrics International  we wrześniu 2007 r. Polska znalazła się na 14 miejscu wyprzedzając takie kraje jak Austria, Szwajcaria, Belgia czy Dania. W zestawieniu oceniona 37 różnych krajów należących zarówno do rynków rozwiniętych jak i rozwijających się. Średnia punktacja dla rynków rozwijających się wyniosła 4,46, natomiast Polska uzyskała 5,79 pkt. Przy ocenie Polski brano pod uwagę zasady corporate governance w 12 krajowych spółkach.

Komisja Europejska rozważa zmiany w regulacjach praw własności i kontroli firm audytorskich
[29/11/2007]

Oxera, wiodąca firma w dziedzinie doradztwa ekonomicznego, wydała raport dotyczący regulacji praw własności firm audytorskich, ich dostępu do kapitału i wpływu na konkurencję na rynku.

Raport Oxera zamówiony przez KE stwierdza, że firmy audytorskie mają szansę rzucić wyzwanie istniejącym strukturom korporacyjnym na rynku.

“Istnieje szansa na liberalizację rynku audytorskiego poprzez zmiany zasad własności i rozważenie alternatywnych struktur korporacyjnych i kierownicznych. Jednocześnie wymagałoby to zmiany Europejskiej Dyrektywy dot. Ustawowego Audytu i wprowadzenia odpowiedniego systemu kontroli i równowagi w celu zapewnienia niezależności” - powiedział dr Maciej Firla-Cuchra, który kierował projektem.

"Prawo Volkswagena" ogranicza swobodny przepływ kapitału w UE
źródło: PFCG
[25/10/2007]

Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z opinią Rzecznika Generalnego, orzekł że „prawo Volkswagena” łamie zasadę swobodnego przepływu kapitału. Specjalne przywileje jakie posiada rząd federalny oraz land Dolnej Saksonii, przyznane na podstawie ustawy w sprawie prywatyzacji Volkswagena z 1960 r. będą musiały być zniesione.

Europejski rynek giełdowy pod oblężeniem
źródło: Financial Times
[21/09/2007]

Konkurencja pomiędzy giełdami papierów wartościowych w Europie nabrała nowego wymiaru. Obok amerykanów z NYSE i NASDAQ na rynku pojawili się inwestorzy znad Zatoki Perskiej.

Porządek i bezpieczeństwo na rynku telekomunikacyjnym
źródło: PFCG
[06/09/2007]

Lista spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego została rozszerzona o dwie nowe spółki. Telekomunikacja Polska SA oraz Polkomtel SA zostały włączone do spółek objętych wetem Ministra Skarbu Państwa w zakresie rozporządzania mieniem spółki, jeśli zagraża to naruszeniem porządku lub bezpieczeństwa publicznego. W rzeczywistości ustawa pozwala na zachowanie kontroli nad spółkami w sposób nieproporcjonalny do udziału w kapitale spółki, co od lat jest przedmiotem krytyki Komisji  Europejskiej i postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości. Z drugiej strony jest to instrument, który pozwala na uzyskanie kompromisu pomiędzy utrzymaniem kontroli państwa a prywatyzacją, niemniej jednak zaburzający strukturę właścicielską spółki.

Komisja Europejska weryfikuje implementacje Zaleceń
źródło: Komisja Europejska
[20/07/2007]

Komisja Europejska opublikowała dwa raporty dotyczące implementacji przez kraje członkowskie Zalecenia w zakresie wynagrodzeń dyrektorów spółek oraz Zalecenia w zakresie roli dyrektorów i komitetów rady nadzorczej.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
źródło: GPW SA
[17/07/2007]

Konsultacja publiczna kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
źródło: GPW SA
[21/03/2007]

Serdecznie zapraszamy do udziału w publicznych konsultacjach nad dokumentem "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW". Prezentowany dokument ma zastąpić obecnie obowiązujący kodeks "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005" jeszcze w 2007 r. Tekst dokumentu powstał z inspiracji Zarządu Giełdy, we współpracy i dzięki wysiłkowi wielu instytucji publicznych, prywatnych, organizacji środowiska rynku giełdowego oraz osobistości związanych profesjonalnie z rynkiem finansowym, a także został zaaprobowany przez Radę Giełdy.

Najnowszy ranking Relacji Inwestorskich Online: detronizacja Polski
źródło: East-West Management Institute
[14/03/2007]

Polska nie jest już liderem w Środkowo-Wschodniej Europie pod względem relacji inwestorskich online. Po raz drugi z rzędu w rankingu przygotowywanym w ramach programu Partners for Financial Stability (PFS) lepsze od naszych rodzimych przedsiębiorstw okazały się spółki węgierskie. O zwycięstwie Węgier zadecydowały wyższe standardy w zakresie udostępniania na stronach internetowych spółek rozszerzonych informacji o członkach zarządów i rad nadzorczych.

Koniec specjalnych przywilejów w Volkswagenie coraz bliżej...
źródło: Financial Times
[19/02/2007]

Zgodnie z opinią rzecznika generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości niemiecka ustawa w sprawie prywatyzacji Volkswagena z 1960 r., łamie zasadę swobodnego przepływu kapitału, którą kraje członkowskie zobowiązały się przestrzegać. Opinia rzecznika nie ma wprawdzie charakteru wiążącego dla Trybunału ale w większości przypadków sędziowie przychylają się do przedstawianej propozycji rozstrzygnięcia sprawy. Opinia rzecznika została przedłożona sędziom przed rozpoznaniem sprawy - Komisja Wspólnot Europejskich kontra Republika Federalna Niemiec (C-112/05), w której wyrok zapadnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

ilość: 1 - 10  (195)    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

  zjednoczenie.com