Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Warto przeczytać...

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Szomburg J. Nadzór korporacyjny w centrum uwagi - Powstaje Polskie Forum Corporate Governance, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

 Nasze cele

Witamy w pierwszym w Polsce serwisie internetowym
poświęconym problematyce corporate governance!

O PFCG...
Polskie Forum Corporate Governance, Polish Forum for Corporate Governance albo po prostu PFCG.

Dlaczego PFCG?
Pomysł stworzenia Polskiego Forum Corporate Governance zrodził się pod koniec roku 2000. Głównym inicjatorem i założycielem PFCG jest gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.  Nasze obserwacje  sposobu dyskutowania problematyki nadzoru korporacyjnego w Polsce wskazywały, że jest to dyskusja nie zaspokajająca potrzeb rynku kapitałowego i gospodarki jako całości. W dyskusjach pojawiały się wątki drugoplanowe, a podejście systemowe należało do rzadkości. Z drugiej strony inspirowani byliśmy przykładami sprawnie działających publiczno-prywatnych forów (Global Corporate Governance Forum) czy eksperckich i badawczych sieci współpracy (European Corporate Governance Network).
4 kwietnia 2001 r.  na łamach Rzeczpospolitej, a dzień później na seminarium  w gmachu Sejmu, zgłosiliśmy pomysł stworzenia płaszczyzny współpracy eksperckiej i analitycznej.  Pierwszym zadaniem, jakie sobie nakreśliliśmy, było przygotowanie zarysu kodeksu nadzoru korporacyjnego. Takie były początki...

Nasze cele...
PFCG ma służyć propagowanie wysokich standardów nadzoru korporacyjnego oraz standardów etycznych i moralnych wśród przedsiębiorców, kierowników, akcjonariuszy i członków rad nadzorczych. Niezwykle istotnym celem jest propagowanie wiedzy na temat badań naukowych z zakresu nadzoru korporacyjnego oraz  funkcjonowania  rynku kapitałowego, wspieranie dialogu pomiędzy praktykami życia gospodarczego, akademikami, przedstawicielami władzy i politykami w celu wypracowania najlepszych dla kraju rozwiązań w zakresie nadzoru korporacyjnego oraz wspieranie współpracy badawczej pomiędzy polską społecznością akademicką i akademikami z innych krajów.   

Z kim nam po drodze...

PFCG to idea, którą chcemy realizować we współpracy z  wszystkimi osobami i instytucjami, niezbyt wysoko ceniącymi hipokryzję, konformizm, otwartymi na dyskusję, krytykę  i innowacje, chcącymi zmieniać korporacyjny (i nie tylko) krajobraz Polski. Zapraszamy!

Jak działamy...
Cele jakie nakreśliliśmy przed PFCG realizujemy czterema podstawowymi sposobami:

Konferencje i seminaria

Organizowanie cyklicznych konferencji i seminariów służy propagowaniu wiedzy na temat corporate governance, a także otwartemu, nieskrępowanemu dyskutowaniu określonych krajowych i międzynarodowych problemów.

Działalność badawcza

Propagowania standarów corporate governance wymaga wiedzy jakie te standardy są i z jakimi problemami mamy w kraju do czynienia. Konieczne jest więc realizowanie badań empirycznych. Ta działalność jest naszym największym atutem.

Centrum wiedzy

Serwis informacyjny, który Państwo właśnie odwiedzacie stanowi nasze podstawowe narzędzie propagowania i rozpowszechniania wiedzy na temat corporate governance.

Sieć współpracy

Starając się naśladować naszych kolegów z European Corporate Governance Institute tworzymy sieć współpracy badawczej i eksperckiej służącej budowaniu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych, realizacji szerokich programów badawczych oraz sporządzania ekspertyz, opinii i analiz.  

 

  zjednoczenie.com