Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Patronat


Wydawca
Przeglądu Prawa Handlowego 

Szumański A. Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Mataczyński M. „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

Zobacz także

Załączniki

Opinia PFCG do Zasad Dobrych Praktyk 2005 (PDF) otwórz plikwyślij plik e-mailem

Dobre praktyki do przeglądu!

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P.
Gazeta Bankowa, Warszawa, 2004

Gazeta Bankowa  11 października 2005

Z dużym zadowoleniem należy powitać inicjatywę modernizacji przyjętych dwa lata temu Dobrych praktyk w spółkach publicznych tym bardziej, że cały czas są one sygnowane datą 2002r.? Praktyka ich stosowania przez spółki pozwala wskazać na pożądane kierunki modyfikacji – niektóre zasady wzbudziły wyraźne kontrowersje, zaś z drugiej strony, liczne pozytywne deklaracje odnośnie stosowania pozostałych zasad nie muszą wcale oznaczać, że zostały one dobrze sformułowane.

Ponadto wskazane wydaje się jak najszybsze dostosowanie oficjalnego zbioru krajowych zasad nadzoru korporacyjnego do rozbudowywanych standardów unijnych. Po pierwsze, inicjatywy UE w postaci różnego rodzaju rekomendacji nakładają taki formalny wymóg, który powinien być spełniony do końca 2005r. Po drugie, ostatnia fala kryzysów korporacyjnych w USA i Europie przynosi szereg nowych zaleceń, które powinny wspierać funkcjonowanie nadzoru w spółkach publicznych i zwiększyć ochronę interesów inwestorów. W końcu, biorąc pod uwagę możliwości integrującego się rynku europejskiego, należy zapewnić krajowym spółkom jak najlepszy drogowskaz dla poruszania się w obowiązujących na nim wymogach. Z tego punktu widzenia, z rozczarowaniem należy odnieść się do założenia, że zmiany w zasadach powinny ograniczyć się do minimum. Odkładanie w czasie bardziej gruntownej nowelizacji utrudni wprowadzenie do końca 2005r. rekomendowanych standardów unijnych do krajowego systemu nadzoru korporacyjnego. Jednocześnie pominięcie niektórych istotnych nowych zaleceń, które są wprowadzane do praktyki europejskiej i światowej, będzie osłabiało wiarygodność polskiego rynku kapitałowego.

  zjednoczenie.com