Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Patronat


Wydawca
Przeglądu Prawa Handlowego 

Szumański A. Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Mataczyński M. „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

Pojęcie "wywłaszczenia" w umowach międzynarodowych o ochronie inwestycji

Domański G., Świątkowski M.
PPH, Warszawa, 2006

Liczba sporów pomiędzy państwami azagranicznymi inwestorami na tle ochrony inwestycji od kilku lat wyraźnie wzrasta. Dotyczy to także Polski.

Przedmiotem artykułu Grzegorza Domańskiego i Marka Świątkowskiego jest prezentacja przykładów, które na gruncie prawa międzynarodowego, dotyczącego ochrony zagranicznych inwestorów iinwestycji, uznawane są za równoznaczne zwywłaszczeniem.

Autorzy analizują mowy międzynarodowe zawierające przepisy oochronie przed wywłaszczeniem, omawiają pojęcie inwestora iinwestycji, prezentują międzynarodowe przepisy dotyczące różnego rodzaju wywłaszczenia - pośredniego, postępującego, częściowego.

Zuwagi na ograniczone ramy opracowania nie jest ono wyczerpujące - jak bowiem podkreślają autorzy - ma bowiem na celu jedynie zasygnalizowanie pewnych najistotniejszych kwestii. Pominięty został opis okoliczności (co do których istnieją spory wdoktrynie iorzecznictwie), które wyłączają odpowiedzialność państwa za działania lub zaniechania skutkujące pozbawienie inwestora określonych praw.

Przegląd Prawa Handlowego nr 3, 2006

Pełna treść jest dostępna w edycji papierowej pisma.

  zjednoczenie.com