Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Patronat


Wydawca
Przeglądu Prawa Handlowego 

Szumański A. Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Mataczyński M. „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

Przejrzyste reguły

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P.
Piar.pl, Warszawa, 2005

Piar.pl - nr 2 (marzec/kwiecień 2005)

Nadzór korporacyjny stał się bardzo gorącym tematem w ostatnich latach. Trudno się temu dziwić, ponieważ skandale finansowe związane z upadkiem koncernu energetycznego Enron oraz kolejne afery WorldCom i Tyco wstrząsnęły międzynarodowymi rynkami kapitałowymi – inwestorzy stracili nie tylko pieniądze, ale także zaufanie do mechanizmów chroniących ich interesy w spółkach publicznych. Negatywne efekty tych skandali dotknęły nie tylko inwestorów, ale także sporą rzeszę pracowników (zwolnienia, zmniejszenie świadczeń emerytalnych) i generalnie całą gospodarkę (z uwagi na pogorszenie warunków dostępu do zewnętrznego finansowania dla firm). Odpowiedzią na kryzys zaufania było szereg inicjatyw regulacyjnych – w USA wprowadzono ustawę Sarbanes-Oxley Act (2002) zaostrzająca wymogi w zakresie nadzoru korporacyjnego, zaś w Wielkiej Brytanii odpowiednio zmodyfikowano oficjalny kodeks corporate governance giełdy londyńskiej (tzw. Combined Code). W Unii Europejskiej przyjęto specjalny plan działań w zakresie usprawnienia nadzoru korporacyjnego, którego wynikiem są m.in. dwie tzw. rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące roli rady nadzorczej i tzw. członków niezależnych (independent directors) oraz wynagradzania członków władz spółek, a także projekt dyrektywy w sprawie wzmocnienia praw akcjonariuszy. Zmodyfikowano także podstawowy światowy benchmark jakim są Zasady corporate governance OECD. Co najważniejsze niewątpliwie inwestorzy instytucjonalni zaczęli przywiązywać większą wagę do zagadnień nadzoru korporacyjnego. Okazało się, że mogą się oni „sparzyć” nie tylko na tzw. emerging markets, ale także na tak dojrzałym rynku jak amerykański. Ta wcześniejsza lekcja – tj. kryzys azjatycki z końca lat 90. – także miała swoje znaczenie. Badania naukowe wskazały bowiem, że im słabsze były mechanizmy nadzoru korporacyjnego na danym rynku, tym większa nastąpiła przecena spółek.

  zjednoczenie.com