Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Patronat


Wydawca
Przeglądu Prawa Handlowego 

Szumański A. Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Mataczyński M. „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

Załączniki

Propozycje reform dotyczących nominacji do Rad Dyrektorskich w USA - Dr Konrad Kosierkiewicz (PDF) otwórz plikwyślij plik e-mailem

Nominacje do rad dyrektorskich w USA

Kosierkiewicz K.
Nasz Rynek Kapitałowy, , 2005

W październiku 2003 amerykańska SEC przyjęła propozycję regulacji dotyczącej nominowania przez akcjonariuszy spółki publicznej kandydatów do rad dyrektorów (Security Holder Director Nomination). Propozycje kandydatów akcjonariuszy byłyby wprowadzane do raportów proxy i przedstawiane do publicznej wiadomości. Przyjęcie tej dyrektywy stanowiłoby znaczący przełom w stosunku do aktualnie obowiązujących standardów – pisze dr Konrad Kosierkiewicz, dyrektor finansowy spółki UNIMA 2000, w artykule, jaki ukazał się na łamach miesięcznika „Nasz Rynek Kapitałowy” w listopadzie ubiegłego roku. Zachęcamy do lektury tekstu !

  zjednoczenie.com